Przed II wojną światową istniały w Radomiu setki różnego rodzaju zakładów produkcyjnych, firm, sklepów, domów handlowych, czy zakładów usługowych prowadzonych przez Żydów. Prezentowane poniżej reklamy prasowe tych przedsiębiorstw pozwalają na chwilę przenieść się do Radomia końca XIX i pierwszych dekad XX wieku, kiedy na ulicach Wałowej, Rwańskiej, czy Lubelskiej nader często można było usłyszeć gwar żydowskich handlarzy, zachęcających do skorzystania z ich usług.